Proiecte Archives – EEU Software

Proiecte

Descriere:

Aplicația a fost menită și reușește să elimine decalajul dintre companie și clienții ei (atunci când vine vorba de semnalarea erorilor și de a solicita noi funcții). Aplicația oferă o interfață grafică a diferitelor baze de date de urmărirea erorilor pentru utilizatorii finali ai produselor companiei. Noile mărci folosesc acum și aplicația – Tivoli, Information Management, WebSphere – fiecare folosind separat propria legătură pentru sincronizarea cu DB-ul intern. Noi funcționalități au fost adăugate constant la aplicație, pe baza cererilor mărcilor; acum conține un portal complex de admin & metrics.

Metodologia de dezvoltare a software-ului este Agile, permițând adaptarea frecventă a cerințelor, încurajând munca în echipă (echipe mici), auto-organizarea și responsabilitatea.

Tehnologii folosite:

Java, J2EE web programming (JSPs, servlets), REST web services, JDBC, SQL, Javascript, CSS, Rational Software Architect 9.5, Websphere Application Server (v8.5.5), Rational ClearCase & ClearQuest, Rational Team Concert (v6), IBM DB2 (v10).

Tipul proiectului:

Design, dezvoltare, testare.

Descriere:
Mentinerea unei infrastructuri Jenkins, in care am automatizat procesele de construire si implementare.

Pornind de la check-in-ul de cod din Github, Jenkins scanează ramurile și când găsește actualizări execută instrucțiuni de construire, testare, implementare, după caz.

Echipa oferă celorlalte echipe cadrul, instrumentele și cunoștințele necesare pentru a automatiza procesele de construire și implementare.
Construirea și menținerea integrării continue și a procesului de implementare a fluxurilor de lucru pe mai multe platforme.
Construirea de instrumente software de integrare, livrare și implementare continuă, care susțin, îmbunătățesc și cresc capacitățile CI și CD.
Se menține infrastructura CI/CD și se automatizează cât mai mult posibil
.

Tehnologii folosite:
Unelte CI/CD: Jenkins, GitHub, GitLab, Jira, SonarQube, RTC, Artifactory
Containere și orchestratori: Docker, Kubernetes, IBM Cloud Private, Helm
Programare: Bash, Groovy
OS: Linux
Management de configurare: CHEF, Ansible, Terraform
Rețele: Cunoștițe de bază pentru Linux firewall, PXE, NFS, ZFS, CIFS
Abilități de analiză a datelor și capacitatea demonstrată de a rezolva probleme complexe, care implică mai multe componente software sau hardware.
Excelentă comunicare și abilitate interpersonală.
Metodologie Agile.

Tipul proiectului:

Implementare software testare.

Descriere

În proiectele de automatizare am făcut analiza afacerii, am dezvoltat și am sprijinit proiectul global, realizând diferite sarcini, precum înțelegerea și documentarea procesului, pregătirea codului de dezvoltare pentru producție, proiectarea și dezvoltarea automatizării folosind instrumentul RPA selectat, efectuarea testelor de acceptare a utilizatorilor și implementarea pentru producție.

Ca parte a grupului de sprijin pentru proiectele implementate, am fost responsabili de sprijinirea a peste 50 de procese pentru companie și analizarea privind îmbunătățirile viitoare, care ar putea fi făcute pentru a crește eficiența.

De asemenea, am dezvoltat “bots”  pentru uz intern pentru creșterea productivității și pentru reducerea timpului necesar lucrărilor manuale și repetitive în departamentele Finanțe, Impozite și Audit.

Tipul proiectului:

Design, dezvoltare, testare.

Descriere:

Aplicația este utilizată de agenții-filiale, pentru a oferi clienților diverse modele de servicii / contracte.
Aplicația procesează informații despre client din diferite surse (aplicații interne sau externe, baze de date), pentru a sugera cel mai potrivit contract pentru clientul respectiv și pentru a gestiona procesul de selecție, aderare, semnare etc.

Proiectul este organizat pe modelul “waterfall”. Se bazează pe o arhitectură DDD (Domain Driven Design), unde fiecare modul de aplicație are funcționalități proprii, precum orchestrare, funcții de afaceri, acces extern (servicii externe), acces intern (servicii interne, bază de date), expunere de servicii. Aplicația comunică cu o bază de date Oracle, prin JPA, cu o UI dezvoltată într-un cadru intern (similar cu JavaScript), prin serviciile web REST și cu alte servicii externe, prin serviciile web REST / SOAP.

Tehnologii folosite:

Java 8, Spring, SpringBoot, Maven, TortoiseSVN, Jenkins, SonarQube, WebSphere Application Server, JMS, IBM MQ, Oracle SQL, JPA, SLF4J, Swagger, JUnit, JAXB, XML, XSD, JSON.

Tipul proiectului:

Design, dezvoltare, testare.

Descriere:

Metodologia proiectului este de tip “waterfall”, caracterizată printr-un flux secvențial, urmând faze de analiză a cererii, estimarea timpului necesar realizării acestuia, implementare, testare și livrare eficientă, în urma părții de întreținere și remediere a erorilor ulterioare.

Am făcut modificări la nivelul interfeței, aducând cu sine implementări de noi pagini, care permit expuneri și prelucrarea datelor bancare.

La nivel de interfață, sunt realizate diverse filtre de date, în așteptarea unei ieșiri corespunzătoare conținutului selectat, iar ieșirea la rândul său va fi supusă editării, creării și ștergerii bazei de date, interacțiunea cu baza de date fiind indispensabilă și continuă.

Printre altele, adăugarea de elemente noi în interfață implică scrierea de scripturi în baza de date, pentru crearea de noi tabele, adăugarea / redenumirea / ștergerea coloanelor etc.

Aplicația este una complexă din punct de vedere funcțional și comunică prin servicii web (tip SOAP) cu alte aplicații, care utilizează date din aplicația curentă. Astfel, pot apărea diverse sarcini pentru a asigura un flux bun de date de la o aplicație la alta.

Tehnologii folosite:
JAVA7, Spring, JDBC, Oracle database, Struts, JIRA.

Tipul proiectului:
Dezvoltare de software, testare.

Descriere:

Scopul proiectului este de a migra funcționalitățile unor aplicații, care vor fi dezafectate, în cadrul unei noi aplicații și integrarea acesteia în ecosistemul unei bănci/ firme de asigurări globale.
Printre funcționalitățile noii aplicații se numără gestionarea polițelor de asigurare după subscriere și gestionarea ofertelor, care pot fi aplicate polițelor de asigurare existente.

Tehnologii folosite:

Din punct de vedere tehnic, proiectul dezvoltă atât componenta de back-end, cât și componenta front-end a noii aplicații. Componenta back-end constă dintr-o REST API (dezvoltată folosind Spring Boot), precum și mai multe loturi (dezvoltate cu Spring Batch), care manipulează diverse date. Interfața este realizată în JSF, folosind framework Primefaces.

Tipul proiectului:

Dezvoltare, testare, activități specifice de funcționalitate.

Descriere:

Smart Cloud Enterprise (SCE +) este o soluție cloud oferită clienților, care au nevoie de mașini virtuale (VM) pentru activitatea lor. Partea în care am fost implicați a fost legată de densitatea de creștere a mașinii virtuale. Scopul acestui nou modul este de a obține o mai bună gestionare a resurselor hardware și de a optimiza utilizarea. Planul este de a include mai multe mașini virtuale pe același hardware.

Tehnologii folosite:

J2EE, Rational Team Concert, Linux

Tipul proiectului:

Design, dezvoltare, testare

 

Descriere:

Proiect de finanțare UE legat de expunerea funcționalității la clienții care caută o gamă largă de servicii, de la abonare la știri legate de proces, deschiderea și închiderea unei companii mici, plata impozitelor, consiliere juridică etc.

Tehnologii folosite:

JDeveloper, Oracle WebLogic Server, Oracle WebLogic Portal Server (10.3.2), ADF, Wicket, Spring, Hibernate

Tipul proiectului:

Design, dezvoltare, testare.

Descriere:

Virtualizează produsele software și le oferă ca servicii de rețea. Utilizează limbajul C și Perl pe partea de dezvoltare. Pe partea de testare au fost utilizate atât instrumente Rational Robot, cât și Rational Functional Tester. Produsul interacționează cu sistemul de operare și a fost dezvoltat pentru a sprijini diferite sisteme de operare.

Tehnologii folosite:

Rational Functional Tester, Rational Robot, C/C++, Perl

Tipul proiectului:

Design, dezvoltare, testare

Descriere:

Services Artifact Cloud

Tehnologii folosite:

Websphere 6.1, Spring 2.5 / 3.0, Struts 1.3, JAX-RPC, JAX-WS, JSP, Junit, RCP, other libraries

Tipul proiectului:

Dezvoltare de soft, suport, testare.

Descriere:

O parte dezvoltată dintr-o suită de instrumente de gestionare a infrastructurii de stocare a Centrului de productivitate poate ajuta clienții să-și îmbunătățească timpul, precum și reducerea complexitățiii gestionării mediilor de stocare prin centralizarea, simplificarea și optimizarea sarcinilor de stocare asociate sistemelor de stocare, rețelelor de stocare, serviciilor de replicare și managementul capacității.

  • Ajutarea la centralizarea gestionării infrastructurii de stocare dintr-o singură interfață folosind administrarea bazată pe roluri și conectarea unică.
  • Oferirea unei aplicații de administrare unică cu componente integrate modulare ușor de instalat și oferirea de servicii comune pentru configurare simplă și operațiuni consistente pe sisteme de gazdă, și stocare.
  • Gestionarea performanței și conectivității de la sistemul de fișiere gazdă la discul fizic, inclusiv monitorizarea în profunzime a performanței și analiza performanței materialului SAN.
  • Gestionarea utilizării capacității și disponibilității sistemelor de stocare, a sistemelor de fișiere și a bazelor de date.
  • Monitorizarea, gestionarea și controlarea  componentelor SAN.
  • Automatizarea furnizării capacității sistemelor de fișiere.
  • Monitorizarea și urmărirea performanței dispozitivelor de stocare compatibile SMI-S atașate de SAN.
  • Gestionarea serviciilor de replicare avansate (Global Mirror, Metro Mirror și FlashCopy).
  • Poate ajuta la automatizarea furnizării capacității sistemului de fișiere, realizarea configurației dispozitivului și gestionarea mai multor dispozitive dintr-o singură interfață de utilizator.
  • Poate regla și gestiona proactiv performanțele dispozitivelor de stocare din rețeaua de stocare (SAN) și poate gestiona, monitoriza și controla materialul SAN.

Tehnologii folosite: Java, DB2

Tipul proiectului: Dezvoltare software

1. Aplicație pentru gestionarea cererilor (defecte sau RFE) pentru produse software..

Tehnologii folosite: Java, Servlets & JSPs, REST web services, JDBC, SQL, JavaScript/jQuery, HTML, CSS

2. Aplicație care permite să construiți o rețea de colegi, experți în domeniu și apoi să utilizați această rețea pentru a discuta idei, a lucra împreună la prezentări, a partaja fotografii sau fișiere, a planifica și urmări sarcinile proiectului și multe altele.

Tehnologii folosite: J2EE, JSP, Struts, JS, Dojo, HTML, CSS.

3. Aplicație pentru colectarea feedback-ului și conținut inadecvat.

Tehnologii folosite: Java, JSP, servlets, FTL, HTML, Javascript, CSS .

4. Aplicație pentru gestionarea cursurilor create de utilizatori cu anumite roluri și permisiuni.

Tehnologii folosite: NodeJS, HTML, JavaScript.